BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
EUROPA 1914 - 1939

WWl - mellemkrigstid - optakten til WWll
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

  • Europa i krig

Europa ved 1. Verdenskrigs udbrud

Europa 1914

Modsætningerne i Europa medførte at stormagterne dannede to forbund, Ententen og Centralmagterne. I praksis var her tale om militære alliancer kun oprettet med henblik på krig.

Zar-Rusland

1. verdenskrig blev en voldsom og katastrofal afslutning på datidens Europa. Intet blev igen som det var.

Zarens Rusland som var ledet af et korrupt og despotisk enevoldsstyre med et skrøbeligt bureakrati, gik under i 1917.

Østrig-Ungarn 1914 

"Bolchevikken". Oliemaleri af
Boris Mikhaylovich Kustodiev*

USA

WWl begyndte som en europæisk konflikt og endte med at være en verdenskrig af hidtil ukendt omfang. USA fik en afgørende betydning, både materielt og politisk.

Fredsafslutningen

Den 11. november kl. 11 1918 var våbenstilstanden en realitet. Billedet er taget umiddelbart efter aftalen er indgået.


Aftalen om våbenhvile den 11. november 1918 kl. 11.

Tyskland skulle trække sine tropper tilbage bag Rhinen og udlevere alt materiel samt de allieredes (altså ententens) krigsfanger. Alligevel lykkedes det for den tyske krigsmagt at lade den tyske hær vende hjem som kom de fra strålende sejre.

Herefter fulgte Versaillesfreden.

Folkeforbundet

Internationalt samarbejdsorgan oprettet i forbindelse med fredsafslutningen for at sikre freden og hindre ny aggression.

Den 30. januar 1933 blev Adolf Hitler Tysklands Kansler. De nationale modsætninger og økonomisk håbløshed var Folkeforbundet ikke gearet til at løse.

Det tredie Rige

Münchenforliget

Englands appeasementpolitik led et afgørende nederlag med Münchenforliget i september 1938.

Tjekkoslovakiet

Tjekkoslovakiet

Det var den selvstændige stat Tjekkoslovakiet som blev ofret ved forliget i München i et forsøg på at sikre verdensfreden

Polen

Polen 1939

Den 1. september 1939 - mindre end et år efter Münchenforliget - angreb Nazi-Tyskland Polen. USSR angreb den 17. september den østlige del af Polen som resultat af Ribbentrop-Molotov Pagten

Bogmærk Modstandskampen
Armbind
Henrettelsesplads
Mindesten
Lys i vinduerne

www.modstandskampen.dk